BMI 40+

Het ZonMw project ‘BMI40+’ ontwikkelde kennis over respectvolle en ergonomische zorg voor cliënten met extreem overgewicht. Klik hier door voor het boekje BMI40+, een playlist met 30 films, een speciale Free Learning module, cartoons en deze artikelen:

Cartoons BMI40+

Het project is uitgevoerd door LOCOmotion in samenwerking met Zwaartepunt en de Obesitas Vereniging, en is gefinancierd in het kader van Zorg voor Beter.Bekijk hier nog meer over BMI40+
© LOCOmotion | Privacyverklaring