Assesmentinstrumenten

Een effectief ergonomisch beleid in een zorgorganisatie begint bij een analyse van de problematiek. LOCOmotion ontwikkelde daar, vooral in opdracht van sociale partners, een handzaam instrumentarium dat is opgenomen in de officiële Arbocatalogi.

BeleidsSpiegel


Ambulances (Excel)

BeleidsSpiegel Ambulancezorg

VVT (online)

www.beleidsspiegel.nl

Ziekenhuizen (pdf)

BeleidsSpiegel Ziekenhuizen

Gehandicaptenzorg (pdf)

BeleidsSpiegel Gehandicaptenzorg

Tilthermometer


Ambulances (Excel)

Rekenmodule TilThermometer

VVT (online)

www.tilthermometer.nl

Ziekenhuizen (Excel)

Rekenmodule TilThermometer

Ziekenhuizen (pdf)

A4 TilThermometer

Gehandicaptenzorg (online)

www.tilthermometer.nl

Rug- of RisikoRadar


VVT (Excel)

RugRadarGrafiek

VVT (pdf)

RugRadar

Ziekenhuizen (pdf)

RisicoRadar

Gehandicaptenzorg (pdf)

RugRadar

Overige assesmentinstrumenten


Arbocheck

Beoordeling van de ergonomie bij een cliënt thuis

ZelfredzaamheidsRadar

ZelfredzaamheidsRadar (beoordeling zelfredzaamheid van de cliënt). Bekijk website

© LOCOmotion | Privacyverklaring